disclaimer

FOTO CZ na internetových stránkách zveřejňuje, kontroluje a pravidelně aktualizuje informace uvedené na internetových stránkách. Přesto se může vyskytnout případ, kdy se určité údaje uvedené na internetových stránkách průběžně mění a to nikoli z vůle FOTO CZ, proto nemůže být z její strany převzata záruka za správnost, úplnost a aktuálnost takto poskytovaných údajů.

FOTO CZ si vyhrazuje právo na změnu internetových stránek, a to kdykoliv v průběhu jejich existence, přičemž není povinna na provedené změny upozorňovat.

Vzhledem k technickým vlastnostem a fungování internetu může dojít kdykoli k poškození nebo ke změně informací uvedených na internetových stránkách, a to nezávisle na vůli FOTO CZ. FOTO CZ v takovém případě nezodpovídá za informace, které se uživateli internetových stránek mylně zobrazí.